www.sportparkjh.cz
+420 601 375 739

SPORTOVNÍ AREÁL HRUTKOV, NEDALEKO JINDŘICHOVA HRADCE
MODERNIZACE RYBÁŘSTVÍ, 21. KOLO

Projekt „CZ.10.2.102/2.2/1.0/22_021/0001499 Modernizace rybářství, 21. kolo“ je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu je odbahnění loviště rybníka Otín, pořízení mulčovače, podložní sítě a vážní mušle. Cíl a výsledek projektu:

  • Odbahnění loviště rybníka Otín
  • Pořízená mulčovače pro údržbu břehových porostů rybníků.
  • Pořízení podložní sítě a vážní mušle pro zefektivnění výlovů ryb.

Převažující cíl projektu: Zachování udržitelné produkce ryb z tradiční akvakultury Na projekt je poskytnuta podpora z Evropské unie, Evropského námořního a rybářského fondu v rámci Operačního programu Rybářství.